Creación, gestión, producción, educación y curación en torno al Arte de acción, La Performance, La investigación performativa, el Arte transmedia, el Arte urbano, Arte contemporáneo,el binomio arte y contexto...experimentación televisiva, cinematográfica, educativa y comunicativa.

Translation

VISÍTANOS / CONTACTA / ESPACIOS

#BBTC_SI

TARRAGONA

 LAS BICITECAS

DELS POBLES DE TARRAGONA

ECOLOGIA I CULTURA--SOSTENIBILITAT I ACCÉS--AUTOGESTIÓ I ARXIUS--UNA BIBLIOTECA DEMOCRÀTICA--UN MITJÀ DE TRANSPORT PER PERSONES I LLIBRES

     
DONAR LLIBRES I MATERIAL AUDIOVISUALS DONAR UNA BICICLETA per construir BICITECAS SOL · LICITA UNA BICITECA PEL TEU POBLE
 

BICITECA popular

 
 

La BICITECA Popular o  BIBLIOBICI Popular   té com a missió facilitar l'accés a la informació i al coneixement a tothom, independentment de l'edat, el sexe, la procedència o el nivell social amb la finalitat d'ajudar en l'aprenentatge i la formación per tal que les persones puguin prendre decisions i assolir un desenvolupament cultural ple. Acercando un servicio básico a localidades del Tarragonés ( en una primera fase, pero extensible por petición a toda los pueblos de la provincia de Tarragona ) que bien por su baja densidad de población o bien por que el servicio público ha quedado  desatendido o está en grave riesgo de desaparición, carecen o tienen limitado dicho derecho.

Una biblioteca pot definirse, des d'un punt de vista estrictament etimològic, com el lloc on es guarden llibres, però en l'actualitat aquesta concepció s'ha vist fa temps superada per passar a referir-se tant a les col · leccions bibliogràfiques i audiovisuales1 com a les institucions que les creen i les posen en servei per satisfer les necessitats dels usuaris. És considerada com una part bàsica i essencial per mantenir una població lletrada i culta, a més d'un espai democràtic d'informació i comunicació per a les comunitats en què s'insereixen. A més de llibres, diaris i revistes, la majoria de les biblioteques públiques actuals tenen una àmplia mostra d'altres mitjans de comunicació, entre els quals s'inclouen CD, programari, cintes de vídeo, DVD i instal · lacions per utilitzar Internet.

 

BICITECA Movil

 

BIBLIOTECA DEMOCRÀTICA, MOVIL, POPULAR I D'INTERCANVI

AIXÍ FUNCIONA:

 

La BICITECA MÒBIL o Bibliobici és una biblioteca itinerant que distribueix llibres a EL CARRO D'UNA BICICLETA ( o millor ben dit, es una bicicarro única, de color blanc amb enganchinas, “internet”?, audivisuals i moltes llibres ). La seva seu d'acollida és movible i cada 30 dies una persona o associació del poble es convertirà en la seu de la BiblioBici o "BIBLIOTECA SI". Durant la seva acollida, la persona o col · lectiu s'encarregarà de vetllar perquè es compleixin les premisses democràtiques de funcionament de la Biciteca, així com de la Biciteca física i de les peces i obres que conté la col · lecció de la biciteca. Promourà el lliure accés a la cultura a la informació i l'intercanvi de llibres i coneixements. I serà l'administrador durant aquest període del grup de Facebook o comunitat Oficial de la corresponent # BBTC SI_SiglasAsignadasAlaPoblación. Com a mínim els dies 1 i 15 de cada mes surt al carrer del poble per intercanviar i distribuir llibres -- la resta dels dies, el BICITECARIO tindrà la lliure potestat d'utilitzar la bibliobici com a vehicle de transport, sempre que, els arxius, documents i llibres de registre – que no estiguin en llibre circulació- romanguin en tot moment a la Biciteca i es respecti el dret fonamental de les persones a la lliure informació -- sota les següents modalitats entre els participants ( Tot els moviments s´ha d´anotar als llibres que acompanyan a la BICITECA, tal com indican las instruccions que els hi acompanyan ). - Existeixen, (entre altres modalitats possibles):

  • Canvis: Quan un participant intercanvia llibres amb un altre membre.

  • (RABBTCKs) Random Acts of #BBTC_SI Kindness (Actes aleatoris de bondat d' #BBTC_ SI): Quan un llibre és enviat a un altre membre de la localitat sense que s'esperi rebre un altre llibre a canvi.

  • #BBTCrays (llista d´intercanvi) i #BBTCrings (cercle d'intercanvi): Un grup de persones es "subscriuen" a un llibre en el grup corresponent a la seva localitat i el llibre va passant d'un participant a un altre de la llista (bé per correu o en mà). L'única diferència és que els en els cercles tornen al seu amo original mentre que a les llistes no. En aquest cas, l'últim de la llista que rebi el llibre té l'opció d'alliberar o d'organitzar un altre cercle o llista.

  • #BBTCboxes(caixes de llibres): Les caixes solen estar organitzades per temes o gèneres i cada participant pot treure d'elles els llibres que li interessin, sempre substituint-los per igual nombre de llibres afins.

    LA BICITECA SEMPRE ES TRANSPASA AMB EL CARTELL EXTERIOR D'INDICACIÓ # BBTC_ SI - DE VINIL M2-LAN INNIFUGO E HIDROFUGO, DE 1,10m DE ALTURA X 3 METROS DE ANCHO, Y QUE DEBERÁ COLGAR EN EL BALCON DEL VECINO O ENTIDAD QUE ALBERGUE LA BICITECA- QUE INDICA LA SEU TEMPORAL DE LA BICITECA EN CADA MOMENT I ELS LLIBRES DE RESTIÓ DEL FONS.

 
 
  BIBLIOTECA SI / PUNTS DE LLIBERACIÓ DE LLIBRES
 

La persona que troba un llibre pot notificar anònimament i també pot, si ho desitja, donar-se d'alta en el grup d'internet creat per a l'ocasió. Per participar alliberant llibres és necessari donar-se d'alta al grup del projecte o portar la donació directament a la BIBLIOSEDE que estigui acollint la col · lecció en aquest moment.

Un cop donat d'alta. Quan es registra un llibre, a aquest se li assigna un nombre, a manera BBTC_SI_LRG_00001 BBTC_SI(siglas del proyecto) LRG(3 siglas del poble)_(numero correlativo de antiguedad de registro en los libros a modo 00000). El més habitual és que el futur liberalibros enganxeu una etiqueta al llibre, en què ha de figurar el número de registre (BBTC_SI) i informació sobre "BIBLIOTECA SI". El alliberador podrà seguir el viatge del seu llibre "als pobles" i llegir les opinions de la gent que ha trobat el llibre, sempre que les persones que ho vagin trobant el reportin al Grup Local a Facebook (l'adreça URL està en l'apartat d'Enllaços)

 

1ª Fase  ELS POBLES DEL TARRAGONÉS

#BBTC_SI_LRG

La Riera de Gaiá

1 BICITECA EN FUNCIONAMIENTO

#BBTC_SI_LRG

https://www.facebook.com/BibliotecaSiLaRieraDeGaia

     BIBLIOTECA SI / El Morell
     BIBLIOTECA SI / La Pobla de Montornès
      BIBLIOTECA SI / La Secuita

     BIBLIOTECA SI / Vespella de Gaià

     BIBLIOTECA SI / Vilallonga del Camp

www.000webhost.com